PADERNE

Capital: Consistorio
Localidade: PADERNE
Comarca: Betanzos
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15314
CIF: P1506500F
Superficie: 39.8 KM²
Poboación: 2436 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 10/01/2020
Enderezo:

Consistorio Nº 10

Teléfono: 981797001
Correo electrónico: correo@concellodepaderne.com
Fax: 981797035
Coordenadas da Casa do Concello: 43287408;-8175239
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS