PORTO DO SON

Capital: Porto do Son
Localidade: PORTO DO SON
Comarca: Noia
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15970
CIF: P1507200B
Superficie: 94.6 KM²
Poboación: 9125 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 06/09/2018
Enderezo:

Rua da Atalaia S/N

Teléfono: 981867412
Correo electrónico: correo@portodoson.gal
Fax: 981767358
Coordenadas da Casa do Concello: 42724735;-9005986
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS