RIBEIRA

Capital: Santa Uxía
Localidade: RIBEIRA
Comarca: Barbanza
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15960
CIF: P1507400H
Superficie: 69.0 KM²
Poboación: 27030 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 22/06/2018
Enderezo:

Praza do Concello S/N

Teléfono: 981871050
Correo electrónico: alcaldia@riveira.com
Fax: 981871610
Coordenadas da Casa do Concello: 42554866;-8993254
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 19/06/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES