TEO

Capital: A Ramallosa
Localidade: TEO
Comarca: Santiago
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15883
CIF: P1508300I
Superficie: 79.3 KM²
Poboación: 19034 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 25/06/2019
Enderezo:

Ramallosa S/N

Teléfono: 981815700
Correo electrónico: comunicacion@teo.gal
Fax: 981809401
Coordenadas da Casa do Concello: 42795117;-8548865
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS
MODIFICACIÓNS POSTERIORES