TORDOIA

Capital: Pontepedra
Localidade: TORDOIA
Comarca: Ordes
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15683
CIF: P1508500D
Superficie: 124.5 KM²
Poboación: 3168 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 28/04/2021
Enderezo:

Ponte Pedra. Cabaleiros

Teléfono: 981690001
Correo electrónico: correo@tordoia.gal
Fax: 981690005
Coordenadas da Casa do Concello: 43090015;-8550764
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 28/04/2021
MODIFICACIÓNS POSTERIORES