TRAZO

Capital: Viaño Pequeno
Localidade: TRAZO
Comarca: Ordes
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15687
CIF: P1508700J
Superficie: 101.4 KM²
Poboación: 3019 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 05/02/2021
Enderezo:

Viaño Pequeno Nº14

Teléfono: 981689001
Correo electrónico: correo@concellodetrazo.es
Fax: 981689035
Coordenadas da Casa do Concello: 43027592;-8515949
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 04/01/2021