VEDRA

Capital: Vedra
Localidade: VEDRA
Comarca: Santiago
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15885
CIF: P1509000D
Superficie: 52.8 KM²
Poboación: 5019 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 26/12/2018
Enderezo:

Avda. Maestro Manuel Gómez Nº1

Teléfono: 981814612
Correo electrónico: correo@concellodevedra.com
Fax: 981503331
Coordenadas da Casa do Concello: 42776602;-8482116
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS
MODIFICACIÓNS POSTERIORES