VILASANTAR

Capital: Vilasantar
Localidade: VILASANTAR
Comarca: Betanzos
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15807
CIF: P1509100B
Superficie: 59.2 KM²
Poboación: 1232 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 20/07/2018
Enderezo:

Vilasantar s/n

Teléfono: 981778169
Correo electrónico: correo@vilasantar.com
Fax: 981778166
Coordenadas da Casa do Concello: 43072571;-8121879
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 02/07/2018