A POBRA DO BROLLÓN

Capital: A Pobra de Brollón
Localidade: A POBRA DO BROLLÓN
Comarca: Terra de Lemos
Provincia: Lugo
Código Postal: 27330
CIF: P2704700J
Superficie: 176.7 KM²
Poboación: 1565 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 12/03/2019
Enderezo:

Avda de Jose Antonio 50

Teléfono: 982430001
Correo electrónico: concello@concellodapobradobrollon.gal
Fax: 982430361
Coordenadas da Casa do Concello: 42557237;-739333
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 08/03/2019
MODIFICACIÓNS POSTERIORES