ANTAS DE ULLA

Capital: Antas de Ulla
Localidade: ANTAS DE ULLA
Comarca: A Ulloa
Provincia: Lugo
Código Postal: 27570
CIF: P2700300C
Superficie: 103.6 KM²
Poboación: 1887 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 25/05/2018
Enderezo:

Praza de España 2

Teléfono: 982379251
Correo electrónico: concello.antasdeulla@eidolocal.es
Fax: 982379100
Coordenadas da Casa do Concello: 42782661;-7890329
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 23/05/2018