CASTRO DE REI

Capital: Castro de Rei
Localidade: CASTRO DE REI
Comarca: Terra Chá
Provincia: Lugo
Código Postal: 27250
CIF: P2701000H
Superficie: 177.0 KM²
Poboación: 5015 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 12/03/2019
Enderezo:

Praza Maior 1

Teléfono: 982314034
Correo electrónico: info@castroderei.gal
Fax: 982314061
Coordenadas da Casa do Concello: 43207326;-7398981
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 07/03/2019