CERVO

Capital: Cervo
Localidade: CERVO
Comarca: A Mariña Occidental
Provincia: Lugo
Código Postal: 27891
CIF: P2701300B
Superficie: 77.9 KM²
Poboación: 4200 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 03/05/2018
Enderezo:

Praza do Concello S/N

Teléfono: 982557777
Correo electrónico: concello.cervo@eidolocal.es
Fax: 982557729
Coordenadas da Casa do Concello: 43671655;-7411003
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 24/04/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES