COSPEITO

Capital: Feira do Monte
Localidade: COSPEITO
Comarca: Terra Chá
Provincia: Lugo
Código Postal: 27377
CIF: P2701500G
Superficie: 144.8 KM²
Poboación: 4257 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 12/06/2018
Enderezo:

Avda. Terra Cha Nº 29. Feria del Monte.

Teléfono: 982520001
Correo electrónico: concellodecospeito@concellodecospeito.es
Fax: 982520102
Coordenadas da Casa do Concello: 43236449;-7557617
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 04/06/2018