FOLGOSO DO COUREL

Capital: Folgoso do Courel
Localidade: FOLGOSO DO COUREL
Comarca: Quiroga
Provincia: Lugo
Código Postal: 27325
CIF: P2701700C
Superficie: 193.3 KM²
Poboación: 1004 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 15/05/2018
Enderezo:

Rúa Deputación s/n

Teléfono: 982433001
Correo electrónico: info@folgosodocourel.com
Fax: 982433001
Coordenadas da Casa do Concello: 42587852;-7196257
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 15/05/2018