MONDOÑEDO

Capital: Mondoñedo
Localidade: MONDOÑEDO
Comarca: A Mariña Central
Provincia: Lugo
Código Postal: 27740
CIF: P2703000F
Superficie: 142.7 KM²
Poboación: 3439 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 13/02/2018
Enderezo:

Praza do Concello Nº1

Teléfono: 982524003
Correo electrónico: concellomondonedo@gmail.com
Fax: 982507421
Coordenadas da Casa do Concello: 43425692;-735738
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 07/02/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES
Data: 17/01/2019