O CORGO

Capital: O Corgo
Localidade: O CORGO
Comarca: Lugo
Provincia: Lugo
Código Postal: 27163
CIF: P2701400J
Superficie: 157.3 KM²
Poboación: 3396 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 04/10/2018
Enderezo:

Barrio da Portela s/n

Teléfono: 982302100
Correo electrónico: concello.ocorgo@eidolocal.es
Fax: 982302068
Coordenadas da Casa do Concello: 42948083;-7447082
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 24/09/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES
Data: 18/01/2020