O INCIO

Capital: Cruz do Incio
Localidade: O INCIO
Comarca: Sarria
Provincia: Lugo
Código Postal: 27346
CIF: P2702400I
Superficie: 146.1 KM²
Poboación: 1524 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 04/10/2018
Enderezo:

Praza de España Nº 1

Teléfono: 982427014
Correo electrónico: administracion@concellooincio.gal
Fax: 982427100
Coordenadas da Casa do Concello: 42656442;-7363957
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS
MODIFICACIÓNS POSTERIORES