O SAVIÑAO

Capital: Escairón
Localidade: O SAVIÑAO
Comarca: Terra de Lemos
Provincia: Lugo
Código Postal: 27540
CIF: P2705800G
Superficie: 196.6 KM²
Poboación: 3504 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 13/02/2018
Enderezo:

Praza de España Nº1

Teléfono: 982452061
Correo electrónico: savinao@telefonica.net
Fax: 982453048
Coordenadas da Casa do Concello: 42586139;-7640144
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 24/01/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES