PALAS DE REI

Capital: Palas de Rei
Localidade: PALAS DE REI
Comarca: A Ulloa
Provincia: Lugo
Código Postal: 27200
CIF: P2704000E
Superficie: 199.7 KM²
Poboación: 3346 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 28/04/2021
Enderezo:

Avda. de Compostela 28

Teléfono: 982380001
Correo electrónico: concellopalas@gmail.com
Fax: 982374015
Coordenadas da Casa do Concello: 42873185;-7869161
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 09/04/2021