QUIROGA

Capital: Quiroga
Localidade: QUIROGA
Comarca: Quiroga
Provincia: Lugo
Código Postal: 27320
CIF: P2705000D
Superficie: 317.4 KM²
Poboación: 3099 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 15/05/2018
Enderezo:

Rua Real Nº 52

Teléfono: 982428001
Correo electrónico: concello.quiroga@eidolocal.es
Fax: 982428808
Coordenadas da Casa do Concello: 42476101;-7272686
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 10/05/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES