SARRIA

Capital: Sarria
Localidade: SARRIA
Comarca: Sarria
Provincia: Lugo
Código Postal: 27600
CIF: P2705700I
Superficie: 184.6 KM²
Poboación: 13221 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 15/06/2021
Enderezo:

Mayor 14

Teléfono: 982535000
Correo electrónico: concellodesarria@sarria.es
Fax: 982530916
Coordenadas da Casa do Concello: 42777011;-7416142
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS