TABOADA

Capital: Taboada
Localidade: TABOADA
Comarca: Chantada
Provincia: Lugo
Código Postal: 27550
CIF: P2706000C
Superficie: 146.7 KM²
Poboación: 2657 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 23/02/2018
Enderezo:

Praza do Xral. Muinelo Nº 1

Teléfono: 982465301
Correo electrónico: concello.taboada@eidolocal.es
Fax: 982465089
Coordenadas da Casa do Concello: 42716435;-7762277
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 23/02/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES