XOVE

Capital: Xove
Localidade: XOVE
Comarca: A Mariña Occidental
Provincia: Lugo
Código Postal: 27870
CIF: P2702500F
Superficie: 89.1 KM²
Poboación: 3330 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 23/02/2018
Enderezo:

Camiño Real S/N

Teléfono: 982592001
Correo electrónico: concello@xove.es
Fax: 982592154
Coordenadas da Casa do Concello: 43685591;-7509104
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 23/02/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES