A MERCA

Capital: A Merca
Localidade: A MERCA
Comarca: Terra de Celanova
Provincia: Ourense
Código Postal: 32830
CIF: P3204800A
Superficie: 51.0 KM²
Poboación: 1954 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 09/07/2018
Enderezo:

Estrada de Celanova Nº 3

Teléfono: 988260000
Correo electrónico: concello@amerca.es
Fax: 988260000
Coordenadas da Casa do Concello: 4221901317255020;-7908461093902580
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 07/07/2018