A VEIGA

Capital: A Veiga
Localidade: A VEIGA
Comarca: Valdeorras
Provincia: Ourense
Código Postal: 32360
CIF: P3208400F
Superficie: 290.5 KM²
Poboación: 925 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 12/04/2018
Enderezo:

Praza do Concello Nº 1

Teléfono: 988350000
Correo electrónico: concello.aveiga@eidolocal.es
Fax: 988350060
Coordenadas da Casa do Concello: 42250037;-702614
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 06/04/2018