A ARNOIA

Capital: A Arnoia
Localidade: A ARNOIA
Comarca: O Ribeiro
Provincia: Ourense
Código Postal: 32417
CIF: P3200400D
Superficie: 20.7 KM²
Poboación: 1002 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 22/06/2018
Enderezo:

Otero Cruz 12

Teléfono: 988486900
Correo electrónico: info@arnoia.es
Fax: 988486901
Coordenadas da Casa do Concello: 42252759;-8135719
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 19/06/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES