BEARIZ

Capital: Beariz
Localidade: BEARIZ
Comarca: O Carballiño
Provincia: Ourense
Código Postal: 32520
CIF: P3201200G
Superficie: 56.0 KM²
Poboación: 946 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 03/05/2018
Enderezo:

Rúa de San Pedro Nº 2

Teléfono: 988284000
Correo electrónico: alcaldia@beariz.org
Fax: 988284320
Coordenadas da Casa do Concello: 42466779;-827307
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 24/04/2018