BOBORÁS

Capital: Boborás
Localidade: BOBORÁS
Comarca: O Carballiño
Provincia: Ourense
Código Postal: 32514
CIF: P3201400C
Superficie: 87.8 KM²
Poboación: 2232 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 12/04/2018
Enderezo:

Rúa Cristobal Colón S/N

Teléfono: 988402008
Correo electrónico: administracion@boboras.gal
Fax: 988402108
Coordenadas da Casa do Concello: 42432279;-8143262
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 10/04/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES