CARBALLEDA DE VALDEORRAS

Capital: Carballeda
Localidade: CARBALLEDA DE VALDEORRAS
Comarca: Valdeorras
Provincia: Ourense
Código Postal: 32330
CIF: P3201800D
Superficie: 222.7 KM²
Poboación: 1373 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 18/01/2019
Enderezo:

Estrada de Éntoma Nº 54 Sobradelo

Teléfono: 988335002
Correo electrónico: administracion@concellocarballedavaldeorras.com
Fax: 988335379
Coordenadas da Casa do Concello: 42415912;-691061
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 31/12/2018