CARTELLE

Capital: Outomuro
Localidade: CARTELLE
Comarca: Terra de Celanova
Provincia: Ourense
Código Postal: 32824
CIF: P3202100H
Superficie: 94.3 KM²
Poboación: 2521 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 03/05/2018
Enderezo:

Toxal Nº1 Outomouro

Teléfono: 988491120
Correo electrónico: concello.cartelle@eidolocal.es
Fax: 988485881
Coordenadas da Casa do Concello: 42224932;-8019572
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 27/04/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES