CASTRELO DO VAL

Capital: Castrelo do Val
Localidade: CASTRELO DO VAL
Comarca: Verín
Provincia: Ourense
Código Postal: 32625
CIF: P3202200F
Superficie: 122.1 KM²
Poboación: 989 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 12/04/2018
Enderezo:

Rúa Toural Nº 15

Teléfono: 988419002
Correo electrónico: administracion@castrelodoval.com
Fax: 988419122
Coordenadas da Casa do Concello: 41988337;-7421737
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 11/04/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES