CENLLE

Capital: Cenlle
Localidade: CENLLE
Comarca: O Ribeiro
Provincia: Ourense
Código Postal: 32459
CIF: P3202600G
Superficie: 29.0 KM²
Poboación: 1087 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 05/03/2018
Enderezo:

Trasariz Nº 2 Estrada de Vigo

Teléfono: 988400603
Correo electrónico: concello.cenlle@gmail.com
Fax: 988400603
Coordenadas da Casa do Concello: 42324703;-80720947
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 01/03/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES