ESGOS

Capital: Esgos
Localidade: ESGOS
Comarca: Ourense
Provincia: Ourense
Código Postal: 32720
CIF: P3203200E
Superficie: 37.8 KM²
Poboación: 1099 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 09/07/2018
Enderezo:

Praza de Souteira S/N

Teléfono: 988290000
Correo electrónico: esgos@concelloesgos.com
Fax: 988290006
Coordenadas da Casa do Concello: 42325515;-7697425
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 09/07/2018