GOMESENDE

Capital: Gomesende
Localidade: GOMESENDE
Comarca: Terra de Celanova
Provincia: Ourense
Código Postal: 32212
CIF: P3203400A
Superficie: 28.3 KM²
Poboación: 667 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 12/04/2018
Enderezo:

Sobrado Nº 1

Teléfono: 988485000
Correo electrónico: concellogomesende@yahoo.es
Fax: 988485001
Coordenadas da Casa do Concello: 42190222;-8094099
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 28/03/2018