LAZA

Capital: Laza
Localidade: LAZA
Comarca: Verín
Provincia: Ourense
Código Postal: 32620
CIF: P3204000H
Superficie: 215.9 KM²
Poboación: 1167 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 25/06/2018
Enderezo:

Rúa Castiñeiro Nº 4

Teléfono: 988422002
Correo electrónico: concello@laza.es
Fax: 988422002
Coordenadas da Casa do Concello: 4206131;-7461026
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS
Imposto: IBI
Data: 27/12/2019
Imposto: ICIO
MODIFICACIÓNS POSTERIORES