LEIRO

Capital: Leiro
Localidade: LEIRO
Comarca: O Ribeiro
Provincia: Ourense
Código Postal: 32420
CIF: P3204100F
Superficie: 38.3 KM²
Poboación: 1481 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 12/06/2018
Enderezo:

Rúa Gabino Bugallal 39

Teléfono: 988488000
Correo electrónico: info@concellodeleiro.com
Fax: 988488463
Coordenadas da Casa do Concello: 42369472;-8125138
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 31/05/2018