LOBEIRA

Capital: Vila (a)
Localidade: LOBEIRA
Comarca: Baixa Limia
Provincia: Ourense
Código Postal: 32850
CIF: P3204200D
Superficie: 68.9 KM²
Poboación: 768 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 18/01/2019
Enderezo:

Travesía do Toural Núm. 4

Teléfono: 988458513
Correo electrónico: lobeira.lobeira@eidolocal.es
Fax: 988459003
Coordenadas da Casa do Concello: 419867383;-80397339
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 11/01/2019