MANZANEDA

Capital: Manzaneda
Localidade: MANZANEDA
Comarca: Terra de Trives
Provincia: Ourense
Código Postal: 32781
CIF: P3204500G
Superficie: 114.6 KM²
Poboación: 832 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 05/02/2021
Enderezo:

Cabarca Nº 10

Teléfono: 988333043
Correo electrónico: concello.manzaneda.manzaneda@eidolocal.es
Fax: 988333048
Coordenadas da Casa do Concello: 423094857;-72342437
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 23/01/2021