MASIDE

Capital: Maside
Localidade: MASIDE
Comarca: O Carballiño
Provincia: Ourense
Código Postal: 32570
CIF: P3204600E
Superficie: 40.0 KM²
Poboación: 2743 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 19/04/2018
Enderezo:

Praza Maior Nº 1

Teléfono: 988280606
Correo electrónico: info@concellodemaside.gal
Fax: 988280684
Coordenadas da Casa do Concello: 424116737;-80254511
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 19/04/2018