O IRIXO

Capital: O Irixo
Localidade: O IRIXO
Comarca: O Carballiño
Provincia: Ourense
Código Postal: 32530
CIF: P3203600F
Superficie: 121.1 KM²
Poboación: 1391 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 30/11/2018
Enderezo:

Plaza Calvo Sotelo Nº 10

Teléfono: 988287400
Correo electrónico: concelloirixo@yahoo.es
Fax: 988287584
Coordenadas da Casa do Concello: 425130257307159;-8119791824026370
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 13/11/2018