OS BLANCOS

Capital: Os Blancos
Localidade: OS BLANCOS
Comarca: Limia
Provincia: Ourense
Código Postal: 32634
CIF: P3201300E
Superficie: 47.6 KM²
Poboación: 716 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 13/12/2019
Enderezo:

Rúa José Luís Baltar S/N-

Teléfono: 988467567
Correo electrónico: concello.de.osblancos@eidolocal.es
Fax: 988467598
Portal web:
Coordenadas da Casa do Concello: 41997224;-775241
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 27/11/2019