PARADA DE SIL

Capital: Parada
Localidade: PARADA DE SIL
Comarca: Terra de Caldelas
Provincia: Ourense
Código Postal: 32740
CIF: P3205800J
Superficie: 62.4 KM²
Poboación: 520 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 09/07/2018
Enderezo:

Campo da Feira Nº1

Teléfono: 988208010
Correo electrónico: concello@paradadesil.es
Fax: 988208010
Coordenadas da Casa do Concello: 42382482;-7571061
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 28/06/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES