PEREIRO DE AGUIAR

Capital: Ourense
Localidade: PEREIRO DE AGUIAR
Comarca: Ourense
Provincia: Ourense
Código Postal: 32710
CIF: P3205900H
Superficie: 60.9 KM²
Poboación: 6647 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 15/06/2021
Enderezo:

Praza do Concello Nº1

Teléfono: 988259385
Correo electrónico: info@concellopereiro.com
Fax: 988259395
Coordenadas da Casa do Concello: 42346488;-7801049
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 04/06/2021
MODIFICACIÓNS POSTERIORES