PONTEDEVA

Capital: Aldea de Deva
Localidade: PONTEDEVA
Comarca: Terra de Celanova
Provincia: Ourense
Código Postal: 32235
CIF: P3206500E
Superficie: 9.9 KM²
Poboación: 468 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 13/02/2018
Enderezo:

Praza do Estatuto de Galicia S/N

Teléfono: 988495005
Correo electrónico: concello.pontedeva@eidolocal.es
Fax: 988482693
Coordenadas da Casa do Concello: 4216728;-8138589
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 06/02/2018