PORQUEIRA

Capital: Forxa
Localidade: PORQUEIRA
Comarca: Limia
Provincia: Ourense
Código Postal: 32643
CIF: P3206300J
Superficie: 43.4 KM²
Poboación: 841 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 27/03/2018
Enderezo:

Estrada de Xinzo A Bande Nº4-Forxa

Teléfono: 988466102
Correo electrónico: concello.porqueira@eidolocal.es
Fax: 988466232
Portal web:
Coordenadas da Casa do Concello: 42018724;-7847307
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 22/03/2018