RIÓS

Capital: Riós
Localidade: RIÓS
Comarca: Verín
Provincia: Ourense
Código Postal: 32611
CIF: P3207200A
Superficie: 114.4 KM²
Poboación: 1414 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 23/02/2018
Enderezo:

Praza de José Antonio 139

Teléfono: 988425032
Correo electrónico: concello@concelloderios.gal
Fax: 988425145
Coordenadas da Casa do Concello: 41974575;-7282734
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 16/02/2018