RUBIÁ

Capital: Rubiá
Localidade: RUBIÁ
Comarca: Valdeorras
Provincia: Ourense
Código Postal: 32310
CIF: P3207400G
Superficie: 100.7 KM²
Poboación: 1384 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 25/06/2019
Enderezo:

Rúa do Campo Nº 8

Teléfono: 988324146
Correo electrónico: concello.rubia@eidolocal.es
Fax: 988342070
Portal web:
Coordenadas da Casa do Concello: 4244782038817090;-6946359303819910
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 12/06/2019