SANDIÁS

Capital: Sandiás
Localidade: SANDIÁS
Comarca: Limia
Provincia: Ourense
Código Postal: 32692
CIF: P3207800H
Superficie: 52.8 KM²
Poboación: 1134 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 03/05/2018
Enderezo:

Campo San Nicolás 2

Teléfono: 988465001
Correo electrónico: concello.sandias@eidolocal.es
Fax: 988446048
Coordenadas da Casa do Concello: 42111165;-7757796
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 24/04/2018