SARREAUS

Capital: Sarreaus
Localidade: SARREAUS
Comarca: Limia
Provincia: Ourense
Código Postal: 32638
CIF: P3207900F
Superficie: 77.3 KM²
Poboación: 1095 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 31/10/2018
Enderezo:

Praza do Toural 1

Teléfono: 988454002
Correo electrónico: concello@concellosarreaus.com
Fax: 988454372
Coordenadas da Casa do Concello: 420879001;-76046091
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS