VILAR DE BARRIO

Capital: Vilar de Barrio
Localidade: VILAR DE BARRIO
Comarca: Limia
Provincia: Ourense
Código Postal: 32702
CIF: P3209000C
Superficie: 106.7 KM²
Poboación: 1201 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 12/06/2018
Enderezo:

Praza do Toural Nº 10

Teléfono: 988449001
Correo electrónico: notificacions@vilardebarrio.gal
Fax: 988468360
Coordenadas da Casa do Concello: 42161133;-76105003
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 06/06/2018